RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (13. 11. 2023, 18.00)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

1. Privítanie
2. Vianočný punč (prípravy)
3. Výmena mládeže, prístup k bráne MSTeams, návšteva dištr. guvernérky
4. Spolupráca s Rotary klubom BB pri rekonštrukcii objektu lietadla nad prameňom gen. M. R. Štefánika
5. Podpora VIAABA
6. Podpora realizácie ľadovej plochy na Nám. SNP
7. Rotary ples 
8. Rôzne
9. Záver