RC Praha City - Volební shromáždění RCPC (12. 12. 2023, 19:00)

Adresa konání

Grand Majestic Hotel Prague
Truhlářská 16, Praha 1, 110 00

Program

Volební shromáždění RCPC

Představenstvo 22.11. 2023 svolalo letošní povinné Volební shromáždění RCPC na 12. prosince od 19 hod. do obvyklého místa - Grand Majesticu v Truhlářské ul. Bude to poslední pravidelná schůzka letošního roku.
Ještě probíhá adventní punčování a zájemci se sejdou další týden 19.12. na plánované tradiční "lanýžové večeři" v La Perle.

Program volebního shromáždění 12.12.
Volba nového představenstva a dalších činovníků

Návrh kandidátů představenstva RCPC na rok 2024/25 a prezidenta pro 2025/26
(zapisuje se do rejstříku jako statutární orgán):
Prezidentka RCPC – Dana Potočková (zvolená již v roce 2022)
viceprezidentka Olga Rühle (podle Stanov)
Sekretář – Bianca Sitar
Pokladník – Petr Váňa
Budoucí prezidentka (pro 2025/26) Lenka Pokorná

Další činovníci RCPC (funkce nezapisované do rejstříku):
Program – Olga Rühle
Služba mládeži YEO – Vladimír Petránek, Dana Potočková
Mezinárodní služba – Vojta Havránek, Magdalena Živná
Výkonný sekretář – Petr Váňa
Nadace RI a klubové projekty – Eva Volšická
Profesní služba – Lenka Deverová

Kdo se nemůže zúčastnit osobně, je třeba, aby zaslal plnou moc, stačí e-mailem.
Vzor Plné moci je v příloze - Dokumenty.

 

Ke stažení