RC Praha City - Rytířské řády v Čechách (13. 2. 2024, 18:30)

Mimořádná adresa konání

Café Therapy, Školská 30, Praha 1

Program

Možnost účasti na schůzce o rytířských řádech

Pořádá a zve RC Praga Ekumena:
Kdy: úterý 13. února 2023 od 18.30 hod. (prosíme o dochvilnost, protože přednáška začne hned po 19. hodině)
Kde: Café Therapy, Školská 30, Praha 1 Vstupné:  250,- Kč /osobu (zahrnuje malé občerstvení)
Přihlášení:  Vzhledem k omezené kapacitě míst (ca. 30) prosíme o registraci vaší závazné účasti včetně potvrzení o zaplacení vstupného na účet RC PE č. 2200729823/2010, a to nejpozději do 8. 2. 2024. (Upozornění: úhrada na místě nebude možná).

Při placení prosím zapište do „Poznámky pro příjemce“ CELÉ JMÉNO ÚČASTNÍKA / ÚČASTNÍKŮ akce, za něž platíte vstupné.