RC Praha City - Satelitní klub Poděbrady Spa - Setkání s přáteli (16. 4. 2024, 19:00)

Adresa konání

Spa Hotel Felicitas
nám. T. G. Masaryka 1437/III, Poděbrady, 290 01

Program

Setkání s poděkováním přátelům, kteří nám pomáhali při  akcích "Adventní sbírka" pro děti ze Specální základní školy a  "Velikonoční sbírka" na pořízení repasovaného piana pro ZUŠ Otakara Vondrovice v Poděbradech.

Pozvaní hosté

Lenka Kafková, Helena a Leoš Pýtrovi