RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (29. 1. 2024, 18.00)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

  1. Otvorenie a zhodnotenie plesu
  2. Informácia o stretnutí s rod. Bednárovcov
  3. Informácia o možnej humanitárnej podpore pre obyvateľov Sudánu
  4. Rôzne
  5. Záver