RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Výroční shromáždění členů RC Frýdek-Místek a Kopřivnice (24. 6. 2024, 18:00)

Mimořádná adresa konání

Restaurace a penzion Pod Bílou horou, Kopřivnice

Přednáška

Hynek Rulíšek, prezident a Jiří Novák, nastupující prezident, Jan Šebelík, pokladník: Výroční shromáždění členů RC Frýdek-Místek a Kopřivnice

Program

 • Program výročního setkání:
 1. Přivítání přítomných členů a hostů prezidentem klubu
 2. Příjemné zážitky z minulého týdne
 3. Večeře – výběr z nabídky – viz. níže

Oficiální průběh výročního členského shromáždění:

 1. Zahájení a řízení shromáždění: prezident klubu Hynek Rulíšek
 • Návrhová komise: Petr Czekaj, Arne Kuděla + 1
 • Mandátová komise: Jan Šebelík + 1
 1. Zpráva o činnosti klubu v roce 2023/2024 – prezident Hynek Rulíšek
 2. Diskuze ke zprávě, hlasování o zprávě (bere na vědomí)
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2023/2024 (předběžná) – pokladník Jan Šebelík
 4. Diskuze ke zprávě, hlasování o zprávě (bere na vědomí)
 5. Volba nového představenstva klubu
 6. Diskuze ke zprávě, hlasování o návrhu (schvaluje)
 7. Vize a zaměření činnosti klubu v roce 2024/2025, návrh programu činností klubu na rok 2024/2025 – Jiří Novák, nastupující prezident
 8. Diskuze ke zprávě a návrhu programu, hlasování o zprávě a návrhu programu (bere na vědomí)
 9. Ocenění členů klubu za práci pro náš Rotary klub – asistent distriktní guvernérky Jan Ženatý, zastoupený prezidentem Hynkem Rulíškem
 10. Předání funkce prezidenta Rotary klubu včetně řetězu s účinností od 1.7.2024 – Hynek Rulíšek – Jiří Novák
 11. Návrh usnesení, zápis z výročního shromáždění klubu, prezenční listina – prezident Hynek Rulíšek
 12. Diskuze ke zprávě, hlasování o zprávě (bere na vědomí)
 13. Provedení změny ve Spolkovém rejstříku – Petr Holub

Různé

 1. Program schůzek v červenci a srpnu 2024 – nastupující prezident Jiří Novák
 • 22 7. – téma není dosud stanoveno
 • 12.8. a 26.8. - organizační zajištění akcí konaných v září 2024 – Loučení s létem 7.9., Vozíčkem ke královně Beskyd 8.9., Rotary Golf Open Hukvaldy 20.9.
 1. Volná zábava
 2. Ukončení výročního shromáždění a rozloučení

Zápis

Zápis

Výroční shromáždění členů RC Frýdek-Místek a Kopřivnice proběhlo podle zaslaného programu a vzalo na vědomí:

 • Zprávu o činnosti klubu v roce 2023/24 přednesenou prezidentem Hynkem Rulíškem
 • Zprávu o hospodaření a stavu pokladny připravenou pokladníkem Janem Šebelíkem
 • Návrh plánu činnosti klubu na rok 2024/25 prezentovanou nastupujícím prezidentem Jiřím Novákem

Vzhledem k nefunkčnímu promítacímu zařízení nebyly výše uvedené zprávy prezentovány přes plátno, nýbrž pouze přečteny.

Shromáždění schválilo:

 • Složení návrhové a mandátové komise
 • Složení nového představenstva RC na rok 2024/25 ve složení:
  • Prezident – Jiří Novák
  • Viceprezident – Hynek Rulíšek
  • Výkonný sekretář – Ivo Franc
  • Sekretář (a budoucí prezident) – Arnošt Kuděla
  • Pokladník, hospodář – Jan Šebelík
  • Služba mládeži – Marcel Fratrič
  • Služba obci – Petr Czekaj
  • Nadační služba – Jan Vala
  • Služba rozvoje členské základny a školitel klubu – Zdeněk Michálek
  • Správce webu - Ivo Franc

Shromáždění uložilo zapsání příslušných změn do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Hynek Rulíšek poděkoval všem členům za spolupráci v uplynulém rotariánském roce a popřál hodně úspěchů nastupujícímu prezidentovi Jiřímu Novákovi, kterému předal prezidentský symbol - rotariánský klubový řetěz.