RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Přednáška k 80. výročí úmrtí skladatele Viktora Ullmanna (10. 4. 2024, 17.00 hod.)

Mimořádná adresa konání

Městská knihovna Frýdek-Místek

Přednáška

PhDr. Magdalena Živná - Ředitelka NOEMI Arts&Media: Přednáška k 80. výročí úmrtí skladatele Viktora Ullmanna (1898-1944) - Nedokončený život Viktora Ullmanna

Program

Program schůzky:

  • Přivítání
  • Přednáška Magdaleny Živné -hudební historička a publicistka, kulturní a PR manažerka, překladatelka.

    Žena mnoha profesí se narodila v Praze, kde celý život žije a pracuje            (a mezitím cestuje, hlavně po německy mluvících zemích). Na FF UK vystudovala obory hudební věda a divadelní věda, poté získala i zkušenosti překladatelské, novinářské a publicistické, a to jak v domácích, tak i v zahraničních médiích. Zároveň, díky své perfektní znalosti němčiny, se od počátku své profesionální kariéry zaměřuje na kulturní témata          z německojazyčné oblasti. V roce 1992 založila jako samostatná podnikatelka komunikační agenturu NOEMI Arts&Media, s níž se systematicky věnuje rozvíjení česko-německo-rakouských kulturních vztahů  v oblasti mezinárodních kulturních projektů, public relations i jazykové komunikace. Magdalena Živná spolupracovala s řadou domácích i zahraničních kulturních institucí, například s Rakouským kulturním fórem    i Goethe Institutem v Praze, s Českými centry, s Národním divadlem, Národním muzeem nebo Českou filharmonií, Českým rozhlasem i televizí, s Bavorskou státní operou v Mnichově a s mnoha dalšími. Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou také v Clam-Gallasově paláci zorganizovala několik kulturně-historických i uměleckých česko-německo-rakouských výstav. Poslední z nich v r. 2015, která byla věnována hudebnímu skladateli, dirigentovi, klavíristovi, sbormistrovi a hudebnímu kritikovi Viktoru Ullmannovi, nastartovala její intenzivní zájem o tohoto nacismem pronásledovaného (a poté i v Osvětimi zavražděného) umělce. Od roku 2018 je dramaturgyní a spolupořadatelkou Ullmannovi věnovaného festivalu v jeho rodném městě Těšíně - dnes Českém Těšíně a polském Cieszyně. Pro nakladatelství NAMU připravila překlad německé monografie věnované tomuto skladateli.

  • Večeře

  • Různé

Zápis

Setkání klubu se uskutečnilo při příležitosti přednášky členky Rotary klubu Praha City PhDr. Magdaleny Živné o hudebním skladateli a rodákovi z Těšína Viktoru Ullmannovi v Ústřední knihovně Frýdek ve Frýdku-Místku. Příjemné a útulné prostředí knihovny přispělo k atmosféře povídání o životě a díle tohoto hudebního skladatele. Na počátku přednášky nám paní Živná připomněla, že tato přednáška je pozvánkou na již 4. ročník Ullmannovské slavnosti 2024, mezinárodního hudebního festivalu Český Těšín a Cieszyn, který se uskuteční ve dnech 23. až 28.4.2024 v obou městech.

Velmi zajímavou přednášku o velmi aktivním, ale nedokončeném životě Viktora Ullmanna zakončila paní Živná přehráním částí několika skladeb tohoto autora. Poté, po poděkování za přednášku ústy ředitele Knihovny a prezidenta našeho klubu přednáška skončila. Ne však přítomnost paní Živné a zástupců knihovny. Při příjemné večeři, kterou zajistila vedoucí knihovny paní Alena Kovalová, jsme si dále povídali, neoficiálně,  o životě Viktora Ullmanna.