RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Příbor, jeho historie a budoucnost (4. 3. 2024, 18 hodin)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520 /nad koupalištěm, pod Červeným kamenem/, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbor: Příbor, jeho historie a budoucnost a starosti pana starosty

Program

Program schůzky:

  • Přivítání
  • Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
  • Večeře
  • Přednáška:  Nynější strarosta  Ing. arch. Jan Malík nás seznámí s historií a rozvojem města Příboru. Jan Malík pracoval také na magistrátu města Ostravy – útvar hlavního architekta.

Příbor je nejstarším městem okresu Nový Jičín. První písemná zmínka o obci pochází z 12. prosince 1251 v listině markraběte moravského Přemysla, budoucího českého krále. Příbor byl od prvopočátku významným správním, hospodářským a kulturním centrem celého okolí. Již v roce 1292 je jmenován jako městečko a v roce 1294 jako město. Nejpočetnější ze všech cechů byl cech soukeníků, jenž svá sukna od poloviny 16. století vyvážel do Krakova, Poznaně, Lvova, Levoče a Prešova a dalších měst. V roce 1694 byla založena piaristická kolej a gymnázium, nastal velký rozmach školství. Piaristé hráli divadlo, provozovali hudbu a spravovali knihovnu s 30 prvotisky (tisky před rokem 1500). V Příboře vzniklo nejstarší české ochotnické divadlo na Moravě v roce 1809. V roce 1875 tu byl založen český učitelský ústav, druhý na Moravě – město se stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy. K tomu přispělo i založení reálky a později gymnázia v roce 1902. Počátkem května 1907 tam měl přednášku „O živnostenské otázce“ profesor T. G. Masaryk. Od roku 1951 ve městě existoval pobočný závod Tatra Příbor, vyrábějící od roku 1959 osobní automobily Tatra 603, T-613 a T-700. Výroba byla ukončena v roce 1997. Historická část města byla v roce 1989 vyhlášena městskou památkovou rezervací.

  • Různé

Zápis

Setkání bylo tradičně zahájeno zvonem klubu. Po pozdravení všech přítomných a přivítání našeho hosta - starostu města Příboru Ing. arch. Jana Malíka jsme se osvěžili pozitivními zážitky z předchozího týdne. Zajímavé informace o svých vycházkách do hor a do přírody nám podala Ing. arch. Marika Hanke, rovněž host našeho setkání. Poté jsme ocenili teplou večeři od společnosti Erka Catering pana Pavlici.

Prezentaci starosty města Příbora předcházely informace o jeho profesní kariéře. Poté jsme se dozvěděli z úst starosty a promítaných obrázků mnoho zajímavostí zejména o historii města Příbora, jeho významných objektech a osobnostech. Pak následovala diskuze, která ještě rozšířila naše informace o tomto městě.