RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Zdravé město Nový Jičín (22. 4. 2024, 18:00)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520/33, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města Nový Jičín: Zdravé město Nový Jičín- Nový Jičín se díky projektu Zdravé město stal městem komunikujícím se svými občany a motivujícím je k zájmu o své zdraví i o své okolí. Umožnil jim také podílet se na rozhodování o rozvoji města. A inspiroval se mimo jiné i v Kopřivnici, která byla Zdravým městem ještě mnohem dříve. Díky Zdravému městu se podařilo založit Participativní rozpočet a postavit veřejnou knihobudku v parku, koše na discgolf nebo houpačku s výhledem na město. Byla zahájena tradice pravidelných diskuzí s občany nazvaných Veřejné fórum a Školní fórum, kde kdokoliv může navrhnout, co by mělo město realizovat, a pokud návrh získá dostatečnou podporu občanů, zabývá se návrhem zastupitelstvo města. Zdravé město také organizuje různé kampaně, jako třeba Do práce na kole nebo Ukliďme Česko, které přispívají k větší soudržnosti mezi obyvateli.

Program

Program schůzky:

  • Přivítání
  • Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
  • Večeře
  • Přednáška - Ondřej Syrovátka - Zdravé město Nový Jičín - Ondřej Syrovátka se sice narodil v Praze, ale už v dětství se jeho rodina přestěhovala do Nového Jičína, kde také zůstal. Ondřej vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a stal se učitelem anglického jazyka a matematiky. Po studiích se vrátil do Nového Jičína, kde pomáhal založit "čajovou" kulturu ve městě. Čajovnu Archa vybudovali s kamarády vlastními silami. Tímto projektem se začala tvořit základna pro kulturní akce. V čajovně pořádali například koncerty, na jednom z nich vystoupil i irský zpěvák Glen Hansard. Na učitelství ale nezanevřel. Dostal nabídku učit na místním gymnáziu, kde působil 2,5 roku. Jelikož měl toulavé nohy, na rok skončil v rumunské obci Eibenthal, kde učil místní děti z české menšiny český jazyk. Z této česko-rumunské etapy vzešla láska na celý život, Ondřej se sem stále velmi rád vrací a často na Eibenthal vzpomíná. Poté se na 9 let přesunul na gymnázium v Příboře. V současné době zastává funkci místostarosty Nového Jičína za Zelené (od roku 2016). Angažuje se především v kulturním dění, udržitelnosti a dopravě. Velmi rád jezdí (Do práce) na kole a považuje za velký úspěch, že se letos Novému Jičínu podařilo navázat spolupráci se společností Nextbike a městem Kopřivnice na systému sdílených kol.
  • Různé

Zápis

Setkání klubu bylo tradičně zahájeno Zvonem Rotary. Poté prezident klubu všechny přítomné členy pozdravil a zároveň přivítal hosty klubu, kterými byli místostarosta města Nový Jičín Ondřej Syrovátka a Jiří Adamec, předseda komise Zdravé město Nový Jičín. 

Po pozitivních zážitcích a večeři z kuchyně společnosti Erka Catering, s.r.o. zahájili naši hosté z Nového Jičína přednášku a prezentaci o projektu Zdravé město Nový Jičín. Přednáška a následná siskuze byly velice zajímavé, plodné a dlouhé, takže už nám nezbyl čas na další aktivity zahrnuté do bodu různé.

Byla pouze podána informace o následujícím setkání klubu, jehož hlavní částí bude procházka spojená s přednáškou o Evropsky významné lokalitě Natura 2000 Červený kámen v Kopřivnici, kterou povede vedoucí oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství Radka Krysová.

Po ukončení přednášky a rozloučení se s našimi hosty z Nového Jičína jsme se rozloučili i my, přítomní členové klubu.