RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Dobrodružný život geologa (25. 3. 2024, 18:00)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520 /nad koupalištěm, pod Červeným kamenem/, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Ing. Radim Ptáček, PhD.: Dobrodružný život geologa

Program

Program schůzky:

 • Přivítání
 • Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
 • Večeře
 • Přednáška  -    Radim Ptáček pochází z Havířova, obor geologie vystudoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde krátce působil jako interní doktorand. Následné externí doktorské studium zde ukončil již v průběhu praxe v terénu v soukromém sektoru v roce 2003. Je specialistou v oborech hydrogeologie, sanační geologie a geochemie, s přesahem odborných znalostí do stavební geologie, geotechniky a odpadového hospodářství. Podstatná část jeho práce spočívá v terénních průzkumech. Krajinou i terénem se ale toulá rád nejen díky vykonávání své profese, ale i díky silnému poutu k přírodě, splouvání řek na kánoi a vandrování po lesích u nás i ve světě.

             Pro člověka je velikým požehnáním vystudovat profesi, kterou si zamiluje, která ho naplňuje, ve které je úspěšný a uznáván svým okolím, a která ho uživí. Radim Ptáček to štěstí měl. Je geolog. Geologové se zabývají studiem hornin, minerálů, podzemní vody, fosilií, geologických procesů (jako je sopečná činnost, eroze, sedimentace) a dalších aspektů geologie, převážně ukrytých pod zemských povrchem.

  Pro práci geologa jsou důležité dovednosti jako jsou schopnost práce a pobytu v terénu, čtení krajiny, práce s geologickými mapami, používání geologických nástrojů a vybavení, analýza dat a v neposlední řadě spolupráce a komunikace s ostatními odborníky (geofyziky, geochemiky, inženýry, ekology apod.). Profese geologa může být často spojena s prací v náročných podmínkách (například v horách, v pouštích nebo v pralesích) a naplňuje lidi dobrodružnými představami o tomto oboru.

 • Různé

Zápis

Velmi zajímavá přednáška majitele společnosti Geooffice Ostrava, Ing. Radima Ptáčka, PhD. nám poskytla informace nejen o geologii. I se zodpovězením dotazů trvala něco přes jednu hodinu. Protože Radim Ptáček je i vášnivým a náruživým cestovatelem, bylo dohodnuto, že příští jeho přednáška bude o jeho putování po světě.

Po přednášce následovala přání našim významným členům k narozeninám, Marcelu Fratričovi ke kulatinám a Petru Czekajovi. Poté jsme se již v bodě Různé plně věnovali důležitým rotariánským záležitostem:

Různé

 • Rotary Distriktní granty 2024/25 - lhůta pro příjem žádostí je do 31.3.2024 – v letošním roce nebude náš klub o žádný grant žádat 
 • podána informace o poděkování Nadace Rotary za zaslání příspěvku (RI Europe and Africa, Zürich, Švýcarsko)
 • pozvání na tradiční akci v Librosu v Ostravě dne 17.4.2024 od 16.00 hod. Tamarou Iskrytskajou z Ostrava City, účast nahlásit Hynkovi Rulíškovi do čtvrtku 11.4.2024 mailem nebo SMS (lze vzít sebou i rodinné příslušníky)
 • 19.4. – KD Příbor – koncert skupiny Country Garáž s Ivem Jahelkou
 • 17. až 18.5.2024 - Distriktní konference, Hotel Radisson Blue Carlton, Bratislava – účast Zdeněk Michálek, Jiří Novák, Arne Kuděla

Přednáška k 80. výročí úmrtí skladatele Viktora Ullmanna

Příští setkání klubu se uskuteční v Městské knihovně ve Frýdku-Místku a bude věnováno významnému slezskému hudebnímu skladateli Viktoru Ullmannovi. Přednášet bude hudební historička a publicistka, paní PhDr. Magdaléna Živná, členka RC Praha City. Pozvánka na toto setkání bude zaslána  ve středu 27.3.2024. Vzhledem k přípravě této akce ze strany Městské knihovny bude potřeba zaslat přihlášený počet účastníků vedoucí knihovny již v pátek 29.3.2024. Počet účastníků této akce je vzhledem ke kapacitě knihovny omezen na 15 lidí. Zahájení přednášky je plánováno na 17.00 hod. Doporučený příjezd ke knihovně (ul. Jiráskova č.p. 506) je vzhledem k omezenému parkování doporučen na dobu od 16.30 do 16.45 hod. Parkování je možné za budovou knihovny (4 místa), na ul. Jiráskově a v okolí vily. 

Po ukončení přednášky v cca 19.00 hod. bude sladká večeře ve stoje ve vedlejší místnosti. Poplatek za účastníka setkání je stanoven na 300 Kč. Knihovně bude uhrazen na základě faktury (zaslat fakturační údaje) vystavené vedoucí knihovny paní Kovalovou, ona nám vystaví fakturu a pošle, poplatek 300 Kč na 1 hosta. Následně bude uhrazen pokladníkovi klubu přítomnými členy klubu.