RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Jednání představenstva klubu (11. 3. 2024, 17.00 hod.)

Mimořádná adresa konání

Restaurace a penzion Pod Bílou horou, Kopřivnice

Přednáška

Členové představenstva: Jednání představenstva klubu

Program

Informace z PETS a DŠS 1. a 2.3.2024 v Olomouci

Návrhy na distriktní granty 2023-2024

Členské seznamy RC v ČR a SR na období 2023/2024

Podpora Memoriálu Petra Douska Asociace zdravotně postižených z.s. Kopřivnice

Zvýšení aktivity stávajících členů klubu, popularizace činností našeho klubu, rozšíření stávajícího počtu členů klubu

Zápis

Jednání představenstva klubu předcházelo setkání klubu v Restauraci a penzionu Pod Bílou horou.

Prvním bodem jednání byly informace o Nadaci Rotary. Protože příspěvky na Nadaci Rotary již nejou součástí poplatku, který platí 2x ročně všichni členové klubu Distriktu 2240 a Rotary International, bylo dohodnuto, že příspěvek Nadaci Rotary bude uhrazen z rozpočtu klubu. Tento příspěvek ve výši 35 USD uhradí zpětně  každý člen klubu do rozpočtu klubu. Platba příspěvků Nadaci Rotary je základní podmínkou pro možnost získání dotace klubem na jeho akce, např. Vozíčkem ke královně Beskyd, apod. Celkem bude z našeho rozpočtu zaplaceno za 22 + 1 členů v termínu do 31.3.2024.

Představenstvo schválilo poskytnutí daru:

  1. Asociaci zdravotně postižených z.s. Kopřivnice na organizaci 23. ročníku Sportovních her zdravotně postižených dětí a dospělých "Memoriál Petra Douska" konaných ve dnech 14. až 15.6.2024 v Kopřivnici ve výši 10 000 Kč.
  2. Arcadě, NeuroMedical v Ostravě na dobročinnou akci konanou dne 27.3.2024, jejíž výtěžek by měl pomoci handicapované Zdeňce Jakabové na úhradu intenzivní rehabilitace v Arcadě ve výši 10 000 Kč.

Dne 10.4.2024 máme v programu účast na přednášce paní Magdalény Živné o hudebním skladateli, sbormistrovi, hudebníkovi Viktoru Ullmannovi. Přednáška se uskuteční v Knihovně ve Frýdku-Místku. Akci zajišťuje sekretář klubu Jiří Novák.

Při rozhodování o udělení darů a podpor se znovu ukázalo, že bychom se této problematice měli více věnovat a nastavit si nějaké pravidla.