RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (11. 3. 2024, 18.00)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

  1. Otvorenie a vyhodnotenie komiksovej výstavy
  2. Vyhodnotenie komiksovej výstavy
  3. Predstavenie festivalu Ľudskosť 2024
  4. Rôzne

Pozvaní hosté

Ing.Jaroslav Stehlík