RC Praha City - Satelitní klub Poděbrady Spa - Rotování v Praze (25. 6. 2024, 18:00)

Mimořádná adresa konání

Kavárna LANGHANS, Vodičkova 37, Praha 1

Program

Předávání rotariánských funkcí prezidentů RC Praha City a Satelitního klubu Poděbrady Spa.

Představení a přijmutí nových členů.