RC Praha City - Haptický model Staroměst. nám. (6. 6. 2024, 17:00)

Mimořádná adresa konání

Staroměstské náměstí - parčík za radnicí

Program

Slavnostní odhalení haptického modelu Staroměstského náměstí

Haptický (hmatový) model, který co nejvěrněji přibližuje jedno z nejvýznamnější míst starobylého centra Prahy, získává od 6. června 2024 široká veřejnost. Model podpořila většina pražských rotary klubů, rada Měst. části Praha 1 v čele se starostkou a další. 

Haptický model je součástí projektu Rotary klubu Praha City (RCPC) Dotkni se pražské historie, kdy cílem je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením i široké veřejnosti a zahraničním návštěvníkům Prahy hmatovou „prohlídku“ těch nejvýznamnějších památek. První a zatím jediný svého druhu - model Pražského hradu - RCPC umístil přesně před třemi lety na špici Slovanského ostrova poblíž Žofína, identický také v Lobkowiczkém paláci v areálu Hradčan.

Bronzový model Staroměstského náměstí je kruhového tvaru o základních rozměrech o průměru jeden metr. Znázorňuje v měřítku 1:330 na dvě stovky domů, tři kostely a radnici s Orlojem.

Tentokrát se na realizaci podíleli významně i další pražské Rotary kluby: Spolu s RC Praha City také Praha – Staré Město, Praga Ekumena, Prag-Bohemia a Prague International. Shromáždili potřebné finanční prostředky v celkové výši blízko půl miliónu korun a při realizaci projektu odpracovali tisíce dobrovolnických hodin. Například se zcela zdarma podíleli na prodeji vánočního punče, organizovali dobročinné dražby a podobné akce. Tím se na sbírce pro tento model, byť i drobným příspěvkem, podílely stovky a možná několik tisíc občanů i návštěvníků zejména Prahy.