RC Ostrava - Setkání RCO 13.5.2024 (13. 5. 2024, 17:30)

Mimořádná adresa konání

VŠB Ostrava-Poruba, salonek rektora v budově nové menzy

Přednáška

prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D., proděkan HGF: Nové výzvy pro těžbu surovin

Program

1. Přednáška prof. Ing. Jana Nečase, Ph.D., proděkana HGF na téma "Nové výzvy pro těžbu surovin"

2. Diskuze