RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (6. 5. 2024, 18.00)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácie o príprave oslavy 25.výročia RC
  3. Rôzne
  4. Záver