RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (20. 5. 2024)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie výletu do Budapešti
  3. Oslava 25.výročia založenia RC Zvolen
  4. Rôzne
  5. Záver