RC Ostrava - Setkání RCO 3.6.2024 (3. 6. 2024, 18:00)

Adresa konání

Rotary klub Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84, Ostrava, 700 30

Program

1. Good News

2. Hlasování per rollam ke konečnému znění Stanov Stanov Rotary International, Distriktu 2240 - Česká republika a Slovenská republika, z.s. (výběr jedné ze 3 variant - viz email z 27.5.2024 Výzva na konečné hlasovanie per rollam - Stanovy D 2240)

3. Ostatní klubové záležitosti a různé