RC Praha City - setkání (1. 11. 2011, 18:30 - 21:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Klubové záležitosti

Program

RC Classic přispěl na vyslání mladých hudebníků do Trenta. Vojta pozve zástupce na přednášku o zkušenostech a zážitcích, případně i s nástroji, na 8.11.

Představil se adept na členství V. Liška, který se představil a také představil své mnohé aktivity. Učí na VŠ finanční trhy, sportuje a  hlavně je aktivní ve spolku Svatobor, který letos slaví výročí.
Přislíbil jarní návštěvu Slavína s výkladem - už se těšíme.

Punčování - Ilja bude urgovat potvrzení možnosti v Myslbeku.

Honza H projedná v Národním divadle další možné pokračování v nápadu - Model ND.

Prezident představil žádost o spolupráci se sportovním klubem vozíčkářů, jako možnost zaměření našich aktivit, které jsou konzistentní se společnou akcí na Hvězdě. Jana vyzve pí. Kosťovou mailem, aby si dohodla návštěvu klubu. Mělo by se jednat ne o podpoře, ale o dlouhodobé spolupráci.

Lípy - setkání se bude konat 17.11. od 11 hod. v Letenských sadech, pokračovat obědem v restauraci Lokál v Dlouhé ulici (pro zájemce). Pražské kluby - prezidenty a sekretáře pozve Jana.

Vánoční aukce - Petr K přinesl nabídku na Památník národního písemnictví. Do příští schůzky upřesní možnosti a náklady akce. Místo je skvělé!

Pozvaní hosté

V. Liška