RC Nitra Harmony - setkání (13. 9. 2010, 15:30 - 17:00)

Pravidelné setkání

Program

otvorenie
listy guvernera
rozne
vystupenie výmenných studentov