RC Praha City - setkání (13. 3. 2012, 19:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Lidský osud pacienta, doprovázeného z USA - Ilja

Program

Teraza S. využila setkání k představení programů RA  - na úrovni distriktu podpora Alzheimerových center, formou společenských akcí, pořádaných jednotlivými RA, s výnosem do centrálního fondu. Nejbližší akcí je večer pořádaný Rotaractem Praha 4.4.

Dále nás pozvala na distriktní konferenci RA 31.3.-1.4.

V přípravě je projekt sběru, svozu a výdeje přebytků a neexpedovaných zbytků z gastronomických provozů, RA spolupracuje s MČ Praha 5, ve fázi vyhodnocování zastupitelstvem P5.

Další RA projekt je zintentívnění života RA a RC, byli jsme vyzváni, abychom aktivně navštěvovali schůzky RA jako speakeři, přihlásili se Vl.P. a ICH.

Další akcí RA bude koncert pro Dům světla, pečující o klienty s HIV, termín ještě není znám.

 

 Ilja informoval o přípravě plesu RC Praha. Námi zajištěný norský velvyslanec nebyl nakonec do programu zařazen, místo něho je americký ambasador – jsme sice v zápisu, že jsme jej zajistili, ale o tom není žádná validní informace, jde o chybu v zápisu nebo překlep ? – Ověří Ilja, dá zprávu Martinovi R., aby společensky vyřešili norského velvyslance.  RC Praha má pochopitelný zájem prodat co nejvíce vstupenek – prodej realizuje Stanislav Kusý, měli bychom dostát rotariánské soudržnosti a pomoci jim odběrem.

Magda Ž. otevřela otázku déledobějšího  sociálního projektu klubu, konstatovány běžící projekty Checomaccoco, indické školačky, Pepa, Honza Hlaváč uvedl  pokračující práce na haptickém modelu ND a pozval na 28.7.2012 do Molitorova na soutěž o nejlepší knedlík, samozřejmě golf bude k tomu.

Příprava výměny studentů zdárně pokračuje, zvláštní poděkování patří Martině J., Vladimírovi Petránkovi a Sváťovi.

Pro zajištění programu GSE týmu – nutné zaslat tabulku a harmonogram Martinovi R. !!

Za speakera zaskočil ICH povídáním o své první zkušenosti z USA, o lidském osudu doprovázeného pacienta a jak se do toho všeho promítaly podnikatelské postupy Antonína Bati. Rozproudila se dobrá diskuze, do které přispěl každý. Hezký večer.

 

Zapsal Ilja

Pozvaní hosté

Presidentka Rotarctu Říčany – Tereza Skopalíková