RC Ostrava - setkání (7. 12. 2009, 18:00 - 20:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Chalupa JAn: Jubileum dr. Jaroslava Černého

Program

Program schůzky:
1) Jubilem dr.Jaroslava Černého
2) Příprava Vánočního setkání

Večeře: Hovězí závitek plněný,žampionová rýže,petrželové brambory, studená mísa,sladkosti

Schůzka je také poslední příležitostí pro doručení vyplněných hlasovacích lístků při hlasování pro náš projekt Stružielka.

Připomínám nutnost omluvy případné nepřítomnosti na schůzce nejpozději do pondělí 13:00 hod. na adresu sekretáře dobias.marian@rotary.cz .

.