RC Zvolen - setkání (20. 9. 2010, 19:00 - 20:30)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

1.       Príprava návštevy guvernéra Distriktu 2240

2.       Informácia o stave Nadácie ( J. Zdechovan )

3.       Pomoc postihnutým povodňami rozdelenie finančných príspevkov

4.        Program stretnutí  2010 - 2011

5.        Rôzne