RC Písek - setkání (30. 8. 2010, 20:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Adresa konání

RC Písek Hotel Biograf
Gregorova 124, Písek, 397 01

Přednáška

Na této schůzi nebyla přednáška.

Program

Úvodem schůze přivítal prezident Zdeněk Hádek všechny přítomné a přednesl návrh programu, který byl přijat.


Studentská výměna - Mirka Žižková

Všichni naši studenti dorazili v pořádku do svých nových domovů ve světě, po cestě byly pouze drobné problémy se zavazadly, ale vše se vyřešilo.
K nám dorazili zatím 2 studenti (USA, Brazílie), studentka z Thajska zatím čeká na vyřízení dlouhodobého víza (ačkoliv svoje podklady předala v pořádku a včas).
Byla diskutována účast na Orientation Meeting ve Strečně 17.-19. září. Skupinu povede přítelkyně Mirka Žižková, která zároveň odpovídá za Službu mládeži a ve Strečně ji čeká instruktážní program.
Vyvstala otázka disproporce ve vyplácení náhrad za výměnné studenty vzhledem k jejich počtu v minulosti a nyní. Přítel Hádek se ujme dotázání u pana Krause, od něhož přišel onen nejasný přehled plateb.


Členská základna - Zdeněk Hádek

V průběhu léta ukončili členství Mikuláš Morávek a Stanislav Loutchan. Počet členů Klubu je nyní 19. Tím je ještě aktuálnější trvalý úkol vyhledávání nových vhodných uchazečů o členství.


Návštěva z RC Risca - Martin Černý

Ozvali se naši přátelé z jižního Walesu s tím, že chtějí navštívit Písek na přelomu září a října 2010. V rámci pobytu v Písku chtějí dojet do Dětského domova ve Zvíkovském podhradí a předat tam svůj finanční dar.
Bylo dohodnuto, že zástupci Klubu navštíví Domov ještě jednou předem ve druhé polovině září. Přítelkyně M. Žižková dohodne vhodný termín.


Noví funkcionáři Klubu

Pokladník - novým pokladníkem byl zvolen přítel Jiří Procházka. Zdeněk Hádek mu předá příslušnou agendu včetně potřebných dokumentů pro přístup k bankovnímu účtu.
Správce Klubu - vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti Mirka Novotného byl novým sekretářem zvolen Zdeněk Prokopec. Prvním úkolem bude příprava plánu přednášek.


Návštěva Deggendorfu
Dne 5. 9. vyjedou na setkání s RC Deggendorf zástupci Klubu Jiří Procházka a Pavel Brůžek.

Třístoličník
V sobotu 11.9. se koná setkání na Třístoličníku. Na příští schůzce bude prodiskutována sestava účastníků a přístupové trasy.

Pozvaní hosté

Na části schůzky byli přítomni host-rodiny Píseckých a Jitka Bočková včetně jejich nových studentů.