RC Písek - setkání (6. 9. 2010, 20:00 - 22:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

RC Písek Hotel Biograf
Gregorova 124, Písek, 397 01

Přednáška

Na této schůzi nebyla přednáška

Program

Po zahájení, které provedl Zdeněk Hádek, začal připravený program:


Informace o návštěvě u RC Deggendorf - Pavel Brůžek

Dne 5. září vyjeli Jiří Procházka a Pavel Brůžek do bavorského Deggendorfu, aby navštívili tamější přátele z RC Deggendorf. Zúčastnili se programu v rámci bavorsko-českého kulturního týdne, který byl soustředěn na přátelství našich měst. Během návštěvy byly projednány náměty dalších setkání - 11.9. Dreisessel, prosinec 2010 vzájemná návštěvy adventních trhů v Deggendorfu a Vánočního koncertu RC Písek.


Služba mládeži - Mirka Žižková

Přitomným studentům bylo předáno kapesné, brazilský student přinesl a předal finanční kauci.
Dne 11.9. dorazí poslední výměnná studentka (z Thajska), je předpoklad, že se 13.9. krátce představí na příští schůzi Klubu.
Výprava na Orientation Meeting ve Strečně (17.-19.9.) je připravená, vyjedou všichni studenti a Mirka Žižková - klubový zástupce služby mládeži.
Představil se student Martin Vokálek (Gymnázium Písek), který projevil vážný zájem o dlouhodobou studentskou výměnu pro rok 2011-12. Po jeho představení se rozvinula diskuze. Rodinné poměry nejsou ideální, bude nutné pozvat matku a projednat s ní všechny okolnosti této dlouhodobé výměny - nejpozději do poloviny října.
Následně bylo v diskuzi ujednáno, že počet vysílaných i přijímaných studentů pro příští rok bude nejvýše 3.
Zdeněk Hádek informoval o dotazování na disproporci ve finančních příspěvcích na výměnné studenty oproti jejich počtu - zatím bez výsledku, obrátí se dál Distriktní výbor Služby mládeži.


Plán přednášek - Zdeněk Prokopec

Na příští schůzi bude sestaven plán přednášek pro tento rok včetně zařazení prezentací výměnných studentů našich i zahraničních.
Bylo dohodnuto, že přednášky budou mít pevný časový rámec. Regulárie proběhnou během půl hodiny a od 20:30 bude přednáška, aby byl časový prostor i pro diskuzi.


Přípravy oslav 20. výročí znovuobnovení činnosti Klubu

Pro tuto agendu byla sestavena komise ve složení Prokopec, Čejka, Skřivan. Připraví návrh plánu oslav, který bude projednáván a upřesňován. Vlastní oslavy proběhnou na jaře 2011.


Setkání na Třístoličníku

V sobotu 11.9. proběhne setkání rotariánů na Třístoličníku. Z našeho Klubu vyrazí 3 skupiny, sraz v poledne v restauraci na vrcholu kopce:
1. skupina-autem pod vrchol, poté ca. 20 min. pěšky - Frišmanová, Žižková + 2 výměnní studenti
2. skupina-sraz ve Stožci kolem 8:00 ráno, odtud pěšky (příp. vlakem) na vrchol a zpět - Skřivan, Cigánek+2, Brůžek+3, Hádek
3. skupina-autem do Haidmühle kolem 9:00 hod., odtud pěšky na vrchol a zpět. Prokopec+1, J. Procházka, příp. Kalina+1


Plán programu příští schůze Klubu:
- představení nové výměnné studentky
- hodnocení akce Třístoličník
- roční plán přednášek
- přednáška přítele Brůžka

Pozvaní hosté

V úvodní části schůze Klubu byli přítomni pan Písecký, paní Bočková (host-rodiče) a 2 výměnní studenti. Dále byl přítomen student Martin Vokálek, aby přednesl svůj zájem o dlouhodobou výměnu.