RC Písek - setkání (13. 9. 2010, 20:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Adresa konání

RC Písek Hotel Biograf
Gregorova 124, Písek, 397 01

Přednáška

Brůžek Pavel: Přednáška na téma Rekonstrukce Nového mostu v Písku, její průběh a dopady pro město

Program

Po přivítání a krátkém úvodu se rozběhl naplánovaný program:


Představení výměnné studentky z Thajska

Na dnešní schůzce byla poprvé přítomná studentka z Bangkogku, která doplnila sestavu výměnných studentů pro tento rok. Pouze stručně uvedla několik údajů ke své osobě, bližší bude v pozdější prezentaci.
V pátek 17. 9. se přidá ke skupině, která se pod vedením přítelkyně Mirky Žižkové zúčastní Orientation Meeting ve Strečně.


Návštěva Guvernéra

Na příští schůzi Klubu zavítá Guvernér Distriktu 2240 Martin Timr. Setká se nejdříve v 19:30 hod. s vedením Klubu, od 20:00 hod. absolvuje s námi společně schůzi.


Program přednášek a prezentací

Správce Klubu, přítel Zdeněk Prokopec, připravil termínový plán do konce kalendářního roku 2010. Všechny termíny byly poté obsazeny. Seznam je uložen u správce i u sekretáře Klubu.


Vyhodnocení setkání na Třístoličníku

V sobotu 11.9. se velká skupina členů RC Písek zúčastnila pravidelného setkání na Třístoličníku. Celkem na vrchol kopce dorazilo 21 účastníků včetně rodinných příslušníků a 1 pes.
Prezident Klubu, přítelkyně Frišmanová a Žižková a výměnní studenti se připojili k oficiální skupině, která absolvovala  program v horské chatě. Slavnostní proslovy tam přednesli přítel Truhlar z RC Linec a Guvernér Distriktu 2240 Martin Timr.
Neformálně a přesto slavnostně jsme se setkali s přítelem Adolfem z RC Linz-Urfahr, který radostně zdravil všechny přítomné členy našeho Klubu, zejména již z dřívějška známé rodinné příslušníky.
Z ostatních Klubů byli přítomni zástupci z Tábora, Plzně, Telče, Českého Krumlova, Třebíče, Českých Budějovic, dále pak rakouské a německé kluby včetně výměnné studentky z Ekvádoru, která nyní působí v RC Rohrbach.
Setkání bylo členy Klubu kladně hodnoceno, velmi nám přálo počasí.
Všichni dnes přítomní se shodli, že se určitě zúčastníme i dalšího ročníku.


Přednáška

V další části schůzky zazněla přednáška Pavla Brůžka o rekonstrukci "Nového mostu" v Písku a jejích dopadech na dopravu a život ve městě.
Přednáška velmi upoutala všechny přítomné členy, kteří hojně přispívali svými dotazy do diskuze.


Program příští schůzky

bude především podřízen průběhu návštěvy Guvernéra Distriktu 2240.

Pozvaní hosté

V úvodní části schůzky byla přítomná výměnná studentka z Bangkogku, která v sobotu 11.9. dorazila do Písku.