RC Písek - setkání (20. 9. 2010, 20:00 - 22:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

RC Písek Hotel Biograf
Gregorova 124, Písek, 397 01

Přednáška

Vzhledem k návštěvě Guvernéra disktriktu byla přednáška posunuta na další schůzku.

Program

Prezident Klubu uvítal Guvernéra distriktu, který se poté ujal slova. Informoval nás o svých zkušenostech ze své dosavadní činnosti Guvernéra. Velmi zajímavé bylo poznávání zahraničních kolegů při školeních a shromážděních v Paříži, San Diegu a Montrealu. V té souvislosti Guvernér prezentoval motto letošního rotariánského roku prezidenta Raye Klinginsmithe - Building communities, bridging continents - které se stalo součástí letošní mezinárodní rotariánské vlajky. Tu také Guvernér slavnostně předal prezidentovi Klubu a na oplátku přijal klubovou vlajku RC Písek.

Dále Guvernér Martin Timr prezentoval své heslo pro rotariánský rok - Ve službě je síla Rotary - a vysvětlil jeho náplň. Význam pojmu "služba" lze vnímat ve více smyslech: služba klubu - navzájem se profesně obohacujeme díky přednáškám.Služba obci, do níž spadá též služba mládeži. V té náš Distrikt vyniká nad ostatními díky rozsahu dlouhodobých studentských výměn. To je podloženo ohromným rozsahem práce činovníků služby mládeži, kterým za to patří velké poděkování. Neméně důležitá je mezinárodní služba, díky níž lze na bázi Rotary navazovat kontakty a přátelství s celým světem.

V další části své promluvy nás Guvernér seznámil s posláním vydávání časopisu Good News. Ten prezentuje činnost Distriktu v rámci Rotary International. Pokud bychom neměli svůj časopis v české verzi, museli bychom přijímat cizojazyčnou verzi ze zahraničí, což by jistě nebylo příliš milé. Takto máme naopak možnost prezentovat svoji činnost a projekty a díky redakční práci přítele Svatopluka Jedličky je vše zpracováváno na vysoké úrovni. V rámci RI je vydáváno asi 30 takových tiskovin a náš časopis se mezi nimi rozhodně neztrácí. Nyní je pro každého přístupný i přes nový portál www.rotary2240.org.

Prezident Zdeněk Hádek poté poděkoval našemu hostu za proslov a na oplátku jej seznámil s činností našeho Klubu a cíli, které jsme si vytkli pro tento rotariánský rok:
- služba mládeži
- prodej vánočního punče s výtěžkem na charitu
- vánoční koncert ve spolupráci se ZUŠ Písek
Výtěžek z charitativních akcí rozdělujeme mezi Ústav sociální péče ve Zběšičkách, Dětský domov ve Zvíkovském podhradí, azylový dům ve Veselíčku a pravidelně přispíváme na rehabilitaci jednoho píseckého chlapce na invalidním vozíku.

Dalším tématem naší činnosti je zahraniční spoupráce. Tradiční a velmi intenzivní jsou v tomto směru kontakty s RC Risca z jižního Walesu, jehož člen Tom Cowlin je čestným členem našeho klubu a přes svůj věk 94 let pravidelně v červnu přijíždí do Písku zúčastnit se slavnostního předávání prezidentské funkce.
Kromě vztahů s RC Risca spolupracujeme s RC Linz-Urfahr, který byl naším patronátním klubem při znovuobnovení Klubu na jaře 1991 a dále s RC Autun ve Francii, kde dlouhodobě jako lékař v nemocnici působí náš člen a někdejší prezident Mirek Novotný. Také se rozbíhají kontakty s RC Deggendorf, což koresponduje s rozvíjejícími se vztahy našich měst.

Jako svoje předsevzetí pro aktuální rok prezentoval přítel Zdeněk Hádek:
- posílit vztahy s nejbližšímu Kluby (Tábor, Klatovy)
- připravit a důstojně oslavit 20. výročí znovuobnovení našeho Klubu v květnu 2011

V závěru setkání Guvernér Martin Timr vyzval, abychom se připravili na Distriktní konferenci v květnu 2011 v Českých Budějovicích. Přál by si totiž, aby si každý klub připravil prezentační tabuli o rozměru 100 x 60 cm, kde graficky předvede ostatním to nejlepší ze své činnosti.


Na příští schůzku byly poté vytčeny hlavní body regulárií:
- stanovení termínů vánočního koncertu a prodeje punče
- příspěvek na oblečení členů pěveckého souboru ZUŠ
- problematika výměnné studentky z Thajska
- referát o Strečně - Mirka Žižková

Pozvaní hosté

Hosty této schůzky Klubu byli Guvernér Distriktu 2240 Martin Timr a jeho asistent David Tesař.