RC Písek - setkání (27. 9. 2010, 20:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Adresa konání

RC Písek Hotel Biograf
Gregorova 124, Písek, 397 01

Přednáška

Vzhledem k okolnostem, kdy se schůze téměř monotematicky věnovala problematice pobytu výměnné studentky z Thajska, nebyla přednáška provedena.

Program

Na úvod prezident Klubu přivítal přítomné členy a hlavně hosty a uvedl, že dnešní schůze se musí především věnovat problematice pobytu výměnné thajské studentky.


V závěru bylo diskutováno téma vánočního koncertu:
- přítel Tomáš Hlaváček absolvoval s vedoucí pěveckého sboru ZUŠ Písek paní Klátilovou návštěvu u švadleny, která prezentovala návrh nových úborů pro členy sboru (25 osob)
- odhadovaná cena 400 Kč/komplet zahrnuje zhruba 100 Kč na materiál a 300 Kč za ušití
- schůze odsouhlasila, aby pěvecký sbor ZUŠ na pořízení nových úborů dostal od Klubu příspěvek ve výši 60%, zbytek musí doplatit z vlastních zdrojů
- termín vánočního koncertu je stanoven na 13. 12. 2010 v 18:00 hodin v koncertní síni Sv. trojice, po koncertě proběhne slavnostní večeře v hotelu Biograf


Program přístí schůze:
- prezentace studentů - zájemců o výměnu příští školní rok 2011/2012
- stručný referát YEO Klubu z pobytu ve Strečně - Mirka Žižková
- přednáška - Zdeněk Prokopec

Pozvaní hosté

V první polovině schůze byli přítomni ing. Pexídr (host-otec) a výměnná studentka z Thajska, která momentálně u Pexídrů bydlí.