RC Praha City - setkání (17. 4. 2012, 19:00 - 21:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Dr. Pavlištová: Dr. Pavlištová, Úloha informací v současné společnosti - práce agentury ČIA a její spolupráce s Českým hnutím speciálních olympiád.

Program

Příští setkání se koná v Autoklubu České republika, Opletalova 29, Praha 1 od 18.30 hod. Sraz v restauraci vpravo od vchodu.
Budeme mít průvodcovanou prohlídku klubových místností, které připadají v úvahu po eventuálním přestěhování klubu.

Je potvrzen termín Podzimního rotování (ples) v Autoklubu, velký sál, 26.10.2012. V této souvislosti
- Ilja upřesňuje nabídku menu, obsahu a ceny
- Petr K. prověří možnosti a zejména finanční podmínky swingové kapely, která by mohla hrát - což by bylo velmi stylové :)
- Magda zjistí, zda by firma, která se účastnila Kloboukových slavností, byla ochotná k výzdobě. Dále zjistí, zda by byla možná krátká módní přehlídka retro modelů 20. a 30. let ze Školy oděvního výtvarnictví.
- všichni  budou přemýšlet - ti šikovnější skicovat - o stylové pozvánce, resp. jejím charakteru.

Dr. Pavlištová představila ČIA, její historii a pohovořila o produktech a jejich individualizaci podle potřeb firem nebo individuálních klientů. Dále představila svou aktivitu v Českém hnutí Speciálních olympiád. Což je olympijské hnutí pro mentálně hendicapované. Hovořila o mezinárodním rozměru a odlišnostech, které má toto sportovní hnutí. Na rozdíl od olympiád a paralympiád se udělují nejen tři medaile, ale každý účastník se představí v závěrečném ceremoniálu a dostane stuhu, takže nikdo nezůstane bez ocenění. Patronkou je L. Klausová, která se účastní i Her, vedla českou výpravu. 
Kdo byl přítomen přednášce, dostal zkušební měsíc odběru vybraného produktu ČIA.

Navštívil nás přítel Vinod Lahoti v RC Calcuta a vyprávěl o aktivitách jejich mladého klubu. Předal nám banner a my jsme slíbili náš - který nemáme. Proto vyzýváme všechny, kdo mají kontakty na výrobu, aby se přihlásili, ať s tím pohneme dál!!!!

Pozvaní hosté

Dr. Pavlištová, ČIA
Vinod Lahoti, RC Calcuta, Indie