RC Praha City - setkání (22. 5. 2012, 19:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

organizační záležitosti: Organizační záležitosti

Program

Příprava plesu:
Ilja rozeslal časový rozvrh plesu, který dozná drobných změn, ale jinak byl ochotně přijat. Bude ve stylu První republiky. Všichni mají za úkol vymyslet název, který by byl výstižný, ale také opakovatelný, tj. aby bylo možné založit tradici těchto podzimních plesů.
Všichni členové se vyzývají k přípravě hodnotných darů do tomboly. ALE hlavně k získávání sponzorů plesu. Na příští schůzce návrhy názvu a také nápady, jak bude s penězi naloženo. Na tomto základě bude vytvořena pozvánka.

Rodolfo přijede v září do Prahy. Petr V. poukáže 10 tis. na výlohy, které s jeho cestou vznikají. V souvislosti s jeho pobytem bude, kromě jiného, projednán další postup a pokračování projektu, který by mohl být Globálním projektem s financováním D2240 a Nadace RI.
Magda přinesla ukázat knihu o Čerwuišovi. Doporučuje se jako povinná četba :)

Petr Pajas
 informoval o průběhu Distriktní konference v Patincích. Chystají se organizační změny: PETS a DK se budou konat v jednom termínu. PETS by mělo proběhnout na více místech, aby se zajistila lepší účast budoucích funkcionářů. A hlavně, aby byla více pracovní a méně formální.
DG vyznamenal všechny PDG. Petr dostal PHF se 2. safíry.
Dále Petr rozebíral podrobněji vystoupení maďarského DG zéjména v souvislosti se předchozí snahou vytvořit jakousi "maďarsky mluvící" enklávu. DG s tímto postupem nesouhlasí.

Pozvaní hosté

Marcela Seifrtová - členka GSE týmu