RC Praha City - setkání (24. 4. 2012, 19:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Dr. Ječmínek: Dr. Ječmínek - Prezident Autoklubu České republiky - Historie a prohlídka budovy Autoklubu Opletalově ulici

Program

Zajímavé útržky z úvodního slova Dr. Ječmínka:
21.2.1904  se konala výstava motocyklů v Českých zemích a byl založen První motocyklový klub, za měsíc poté byl založen Automobilový klub. Po sloučení v roce 1904 se scházeli členové na Źofíně, poté v Obecním době od roku 1925. V témže roce se rozhodlo o výstavbě klubového domu Autoklubu Republiky Československé. Byl vykoupen domek rodiny Bečvářů a architektem domu zvolen prof. ing. arch. Janák. Dům byl slavnostně otevřen 25.3.1929 a protektorem Autoklubu se stal T.G. Masaryk. Budova byla 2x okupována, poprvé Wermachtem a podruhé po únoru 1948. Na počátku 90. let proběhla rozsáhlá rekonstrukce domu, kterou financoval zčást stát a zčásti pojišťovna Allianz. Dům je v plném majetku Autoklubu ČR.
Po úvodu jsme měli možnost prohlédnout si jedinečné uspořádání klubových a restauračních prostor.
Večeře byla výborná.
Přítomní členové se vyjádřili pozitivně k přestěhování klubových aktivit do těchto prostor.
Je třeba hlasování i ostatních členů - Jana obešle dotaz k hlasování per rollam. Poté přesednictvo vysloví závěr.

Pozvaní hosté

Prof. Ing. arch. Kubelík