RC Písek - setkání (29. 9. 2010, 20:00 - 21:30)

Mimořádné setkání

Adresa konání

RC Písek Hotel Biograf
Gregorova 124, Písek, 397 01

Přednáška

Přednáška nebyla připravována, hlavním tématem bylo jednání s distriktním YEO Jaromírem Barákem.

Program

Jediným a hlavním tématem mimořádné schůzky bylo hodnocení a řešení situace s výměnnou thajskou studentkou Nutnichou.


Jako host se na jednání klubu dostavil přítel Jaromír Barák, člen distriktního výboru služby mládeži a informoval RC Písek o svém jednání s Nutnichou (dále jen EARN), se kterou se dnes sešel před jednání s RC Písek na dobu 1,5 hodiny individuálně společně se členkou Rotexu Janou Samšukovou s tím, že EARN mu sdělila následující skutečnosti:

- EARN chce jet domů, do ČR nikdy nechtěla jet, byla k tomu donucena matkou a tak vznikl začátek jejích problémů
- EARN souhlasí s tím, že zůstane v Písku do 31.10.2010
- nechce měnit hostitelskou rodinu, je tam šťastná a spokojená
- do doby odjezdu bude EARN chodit do školy, má však problém setkávat se zde s Martou Frišmanovou, svojí councellorkou
- paní Pexídrová (host-matka) ji neuhodila, pouze ji poplácala po rameni, když spolu vycházely z obchodu
- Marta Frišmanová ji pouze sahala na vlasy, nikoliv tahala za vlasy


Členové RC Písek informovali podrobně přítele Jaromíra Baráka o vzniklé situaci a konstatovali:

-         EARN již od svého příjezdu do ČR činila veškeré kroky k tomu, aby mohla ze země, kam jet nechtěla, odjet domů

-         paní prof. Marta Frišmanová a paní Miroslava Žižková jako členky RC Písek ve dvou případech navštívily EARN v hostitelské rodině a ani v jednom případě neshledaly žádné skutečnosti, které by měly být důvodem ke stížnostem EARN s tím, že při druhé návštěvě  EARN ani nevyšla ze svého pokoje, kde sledovala počítač a to ani poté, kdy na návštěvu z RC Písek byla opakovaně upozorněna paní Pexídrovou (host-matkou)

-         křivě obvinila paní Pexídrovou z fyzického napadení a křivě obvinila prof. Martu Frišmanovou z toho, že jí tahala za vlasy a paní Miroslavu Žižkovou, že na ní při návštěvě v rodině křičela

-         nechodí do školy a to ani poté, co jí tato povinnost byla opakovaně sdělena

-         odmítá mluvit česky a odmítá se aktivně účastnit výuky českého jazyka

-         nutí paní Pexídrovou vařit teplé snídaně, nechodí na obědy do školní jídelny, bezdůvodně si stěžuje na špatnou postel a stravu, s rodinou spolupracuje minimálně, celý den je ve svém pokoji, kde prostřednictvím internetu komunikuje s rodinou v Thajsku   

-         i přes upozornění paní Pexídrové, aby tak nečinila, má celý den a po celou noc v posteli zapnutý PC, kde prostřednictvím webové kamery sleduje svoji rodinu v Thajsku

-         v jednom případě, kdy došlo v celém domě k poruše signálu internetu, udělala v pozdních nočních hodinách v bytě hysterickou scénu, křičela, bouchala rukama do země a dožadovala se zapnutí internetu 

-         zcela bezdůvodně požaduje výměnu své councellorky prof. Frišmanové

-        EARN sama v klubu dne 27.9.2010 sdělila, že chce odjet domů s tím, že důvody sdělí písemně prezidentovi klubu a sekretáři a informaci o tom, že chce odjet domů EARN zaslala mailem prezidentovi klubu a sekretáři

-         je reálné nebezpečí, že pokud EARN  (vzhledem ke své povaze a jednání, kterého se již dopustila) neodjede v dohledné době domů, může se z její strany opakovat křivé obviňování rodiny, členů RC Písek, councellorky nebo může dojít k tomu, že EARN učiní jiné závažné jednání, které bude směřovat k tomu, aby co nejrychleji odjela domů (sebepoškození, útěk z hostitelské rodiny a odjezd bez vědomí host rodiny a RC Písek) 

-         vzhledem k tomu, že EARN opakovaně porušuje pravidla výměny a sama stále a jednoznačně uvádí, že chce odjet co nejdříve domů, RC Písek doporučuje vedení distriktu a distriktnímu výboru služby mládeži, aby EARN odjela v co nejkratším termínu domů


Po těchto informacích přítel Jaromír Barák členům RC Písek uvedl:

 

-         jedná se o první výměnnou studentku z Thajska v České republice a RC Písek by měl z tohoto pohledu přistupovat i k jejímu dosavadnímu jednání

-         v Thajsku je výměnný student ze Slovenska, který tam má problémy a je nutné  myslet na určitou reciprocitu v souvislosti s chováním EARN v České republice

-         thajský distrikt a tamější chairman YEO má velký a silný zájem na tom, aby výměna pokračovala s tím, že thajský distrikt tvrdí, že EARN by měla v ČR zůstat do 31.10.2010

-         vedení služby mládeže distriktu 2240 by chtělo co nejvíce vyhovět přání thajského distriktu

-         zajištění letenky do Thajska není jednoduchá záležitost a vyžaduje poměrně mnoho času

 

 

 

Po následné diskusi bylo přítomnými členy RC Písek a přítelem Jaromírem Barákem dohodnuto:

  -         s ohledem na zjištěné skutečnosti v hostitelské rodině, vyjádření Miroslava Baráka a stanovisko EARN není v žádném případě důvod měnit hostitelskou rodinu  
-         RC Písek akceptuje doporučení vedení služby mládeže a thajské strany, aby EARN zůstala v ČR do 31.10.2010, ovšem s podmínkou, že bude pravidelně chodit do školy, bude akceptovat pravidla v hostitelské rodině včetně omezení užívání internetu do 23.00 hodin
-         přestože RC Písek považuje obvinění paní  prof. Marty Frišmanové ze strany EARN za naprosto nepravdivé, účelové a urážející, vychází vstříc návrhu služby mládeže na výměnu couoncellora, kterým bude do doby odjezdu EARN domů přítel Petr Cigánek
-         ze strany vedení distriktu 2240 budou učiněny všechny kroky, aby EARN odjela co nejdříve domů 

 Po této diskuzi a nalezení dohody byla schůze ukončena. 

Pozvaní hosté

Přítel Mirek Barák, zástupce Distriktního výboru Služby mládeži, ing. Pexídr, host-otec.