RC Zvolen - setkání (13. 9. 2010, 19:00 - 20:30)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

1.   Pomoc postihnutým povodňami

2.   Upresnenie podmienok rozdeľovania finančných príspevkov

2.    3.   Mládežnícke výmeny krátkodobé , dlhodobé a cyklotábor

3.    4.   Program stretnutí  2010 - 2011

4.   Rôzne

Ke stažení