RC Praha City - setkání (29. 5. 2012, 19:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

Příprava pobytu GSE týmu

Program

Upřesnění programu GSE týmu:
Magda, Marcela a Jana dopracují přesný harmonogram včetně odpovědností. Doplní se další aktivity, které ještě nejsou upřesněny - ostatní členové

Eleanor - upřesní se další postup v jejím pobytu a program. Magda, Sváťa a Vladimír

Pozvaní hosté

Marcela Seifrtová - členka GSE týmu