RC Ostrava - setkání (14. 12. 2009, 18:00 - 20:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Program

Připravuje se . Nahlaste účast svých hostů! 

Pozvaní hosté

Přáelé a rodinní příslušnici klubu Rotary.