RC Praha City - setkání (10. 7. 2012, 19:00 - 21:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Letní témata

Program

Příprava plesu:
Dohoda o změně výše vstupného, které bude zahrnovat také konzumaci - viz nová verze pozvánky.
Do pozvánky také Ilja upraví účel výnosu.

Banner klubu: Návrh nechá zpracovat Magda a podklady dodají Ilja a Honza - prolnou se znaky obou původních klubů. Po prázdninách se rozhodne o konečné podobě a zadá se výroba.

Schůzka z 24.7. se přesouvá do Molitovova na sobotu - dopoledne golfový turnaj od 9.30, od 15 hod. golfová akademie a poté schůzka, podrobnosti v pozvánce.

Web - Jana zajistí úpravu veřejného zobrazení členů.

Připomíná se - tradiční setkání vozíčkářů s naší podporou se koná 1.9., připějeme cca 15 tis. Kč.

5.10. se koná golf ve Mstěticích - podrobnosti v pozvánce od Vojty.

Paní Yvona Fričová seznámila s nejnovější situací v Paraguai v "naší" vesnici. Dále představila projekt knihy Rodolfa, kterou představí během jeho pobytu 6.9. ve vydavatelsví Ostrov v Ostrovní ulici.
Rodolfo přijíždí 4.9. a bude v ČR cca 6 týdnů. Yvona nás seznámila s plány.

Pozvaní hosté

Yvona Fričová,