RC Praha Staré Město - setkání (18. 9. 2012, 19:00 - 21:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Juraj Píš
Obchodní 1318/1D, Rudná, 252 19

Přednáška

Setkání pražských klubů, Služba mládeži

Program

Setkání pražských klubů a přednáška Juraje Píše o Službě mládeži, vystoupení účastníků krátkodobých a dlouhodobých pobytů

Pozvaní hosté

Dr Krajbych, mladí účastníci krátkovobých i dlouhodobých pobytů