RC Praha Staré Město - setkání (28. 8. 2012, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Juraj Píš
Obchodní 1318/1D, Rudná, 252 19

Program

klubová schůzka

Pozvaní hosté

Dr Krajbych