RC Praha Staré Město - setkání (4. 9. 2012, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Juraj Píš
Obchodní 1318/1D, Rudná, 252 19

Přednáška

I-Wei Liao (Vivian), Mason Paul Stanculescu: Prezentace výměnných studentů I-Wei a Masona, přednesení cílů a plánů na rok 2012/13

Program

Předneseny a akceptovány cíle  a plány  RC Staré Město na rok 2012/13

Cíle

1.       Zkvalitnění klubové činnosti

2.       Prohloubení meziklubové spolupráce vč. mezinárodní

3.       Zajištění pobytu 2 zahraničních studentů v Praze v rámci služby mládeže

 

Plán

1.       11.9 – návštěva Guvernéra

2.       18.9 – Setkání pražských klubů, Služba mládeži

3.       Vánoční aukce

4.       Vánoční koncert – ve spolupráci s A. Weiser

5.       Oslava 20. let chartování klubu Z. Kmoníček

6.       Charitativní golfový turnaj v 2013 – obecně dohodnout  příjemce charity

7.       Dračí lodě

8.       Víkendový pobyt v České Lípě v 2013 – P. Chmátal

 

Pozvaní hosté

Studenti výměnného programu
I-Wei Liao z Taiwanu z D3480; RC of Chung Ho Yuan Tung
Mason Stanculescu z USA z D5020; RC East Jefferso

Martina Podzimková - counselor

Janet & Jim Johnson, D 7570, RC of Blacksburn

Jan Crosby, Dánsko,