RC Praha Staré Město - setkání (11. 9. 2012, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Juraj Píš
Obchodní 1318/1D, Rudná, 252 19

Přednáška

Návštěva guvernéra A. Turkoviče v klubu

Program

Návštěva guvernéra, informace Guvernéra o plánu distriktu, prezentace plánů našeho klubu na letošní rotariánský rok

Pozvaní hosté

MUDr. Krajbych