RC Praha Staré Město - setkání (25. 9. 2012, 18:30 - 21:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Český indián: Jak bylo anotováno, tato schůzka se uskutečnila v azylu u přátel Rotary klubu Praha City. Díky tomu jsme mohli poznat atmosféru v jiném klubu ale hlavně, být přítomni návštěvě velmi vzácného hosta, „ českého indiána“ Rodolfa z kmene Checomococo. Českého proto, že Rodolfo je vnukem významného českého cestovatele, A.V. Friče. Kmen Checomococo se nachází na malém území v dnešní Paraguay, vesnice odkud pochází je přímo na břehu řeky Paraguay. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého nejenom z života Rodolfa a jeho početné rodiny ( má 42 vnoučat), ale i vlastního kmene a projektů, které naši rotariánští přátelé z Praha City pro tento kmen dělají. Součástí schůzky byla i prezentace knihy poslední Rodolfovi knihy Theodor