RC Praha City - setkání (9. 10. 2012, 19:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

Jan Hlaváč: Honza Hlaváč: Slovem a obrazem o Portugalsku

Program

Program: kontrola úkolů ples diskuze, jak zvýšit počet prodaných vstupenek, rozhodnuto, že každý člen klubu odebere 2 vstupenky, nebude-li je využívat, budou věnovány některé ze spolupracujících organizací, např. vozíčkářům atp. (osobně nemám inspiraci, kam všude, proto Vás vyzývám ke konkrétním návrhům). Druhým opatřením bylo vyslání emisarů do klubů, aby osobně působili na prodej.
Speaker večera: Honza Hlaváč, slovem a obrazem povídání o Portugalsku, pro nás poněkud opomíjeném členovi EU. Milé vyprávění bylo doplněno 4 dimenzí ochutnávkou pravého portského vína, řidiči na tom byli tentokrát špatně . Honzo, děkujeme.

Pozvaní hosté

Jakub Holas