RC Praha Staré Město - setkání (9. 10. 2012, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Juraj Píš
Obchodní 1318/1D, Rudná, 252 19

Přednáška

Pan Brandejs Lekarske centrum a Hotel Pariz: Pan Brandejs Lékaŕské centrum & Hotel Paříž

Program

Zajímavá přednáška pana Brandejse, majitele hotelu Paříž o koncepci a výstavbě nového lékařského centra - Brandejs Clinic

Pozvaní hosté

Dr. Krajbich, Wie, Mason,