RC Praha Staré Město - setkání (29. 1. 2013, 19:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

H.E. Ambassador of Japan: ZMĚNA MÍSTA SCHŮZKY HOTEL GRAND MAJESTIC PLAZA The Japanese Ambassador, Toshio KUNIKATA -"East Asian regional situation and Japan’s roll" - just for Rotary members

Program

Zajímavá přednáška Jeho Excelence, Velvyslance Japonska v Praze, pana Toshio Kunikaty na téma „East Asian regional situation and Japan’s roll".

Ve své zajímavé prezentaci nám Jeho excelence popsala situaci ohledně dvou míst, která jsou z japonského pohledu strategicky důležitá:

Ostrovů Senkaku a Takeshima, diskutované ostrovy ve vztahu k Číně resp. Severní Koreji.

Po přednášce dlouhá a zajímavá diskuze.


T. Petřík 

Pozvaní hosté

Past Guvernér T. Lang; Z.Potencová, I. Horálková, E. Winklerová a T. Symon-Tsukahara - všechny z RC Prague Ekumena