RC Praha Staré Město - setkání (19. 2. 2013, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Juraj Píš
Obchodní 1318/1D, Rudná, 252 19

Přednáška

JUDr Helena Suchomelová: JUDr Suchomelová - Radní hl. města Prahy Školství a zážitky z Kamerunu ( dvě separátní témata)

Program

Přednáška JUDr. Heleny Suchomelové, radní pro oblast školství, sport a volný čas v zastupitelstvu hl. města Prahy o projektech v Praze, např. se ZOO Praha a akci „ Toulavý autobus“ – 2 Kč z každé vstupenky do ZOO ( v roce 2012 přišlo 1,3 mil návštěvníků ) na pořízení autobusu pro Kamerun. Dále diskuze o školství v Praze, od mateřských škol až po školy střední a učňovské školství.

Bohatá diskuze na toto téma, demografie v Praze v kontextu školek, škol a středního školství a další

 

 

T. Petřík, sekretář