Odovzdanie klimatizácie pre Symbiu

24. 11. 2021 | Zvolen

Za účasti guvernéra dištriktu sme odovzdali klimatizáciu pre DSS Symbia.