Podpora pre občianske združenie VIA ABA o.z.

13. 4. 2022 | Zvolen

Občianske združenie VIA ABA o.z. vo Zvolene,  založili  Mgr. Zuzana Moštenová a  Lucia Lazárová. Pracujú s rodičmi autistických detí, učia ich rôzne terapeutické zručnosti, ktoré  využívajú pri práci s deťmi.

Pozvali sme ich na naše klubové stretnutie, aby nám priblížili problémy, ktoré pri svojej práci riešia a pootvorili nám okienko do tohoto pre nás  neznámeho sveta. Predstavili nám projekt  „Neviditeľní„ , ktorého výsledkom sú krátke dokumentárne filmy o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Tie  budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú verejnosť.

S vďakou prijali od nášho RC finančnú podporu 1200 EUR . Tieto boli získané predajom umeleckých  diel z elektronickej aukcie , ktorú zorganizovala Galéria na Tehelnej a Rotary klub Zvolen.