Venkovní výstava - Neviditelná většina

2. 9. 2022 | Praha City

Kdybyste si dnes mohli přát něco pro své starší já, co by to bylo?

Většina z nás by si asi vybrala stáří radostné, veselé, naplněné a moudré. A i takové umí být. Umí být ale také nemocné, unavené a osamělé.

Je proto nesmírně důležité, abychom jako společnost stáří nepřehlíželi a vytvářeli prostředí a podpůrné struktury, v nichž můžeme v budoucnu sami prožít tuto etapu života důstojně, naplněně a radostně. Zajímejte se o zajištění služeb pro seniory a jejich dostupnost v místě vašeho bydliště, podpořte projekty na podporu osamělých seniorů nebo třeba nabídněte pomoc lidem ve vašem okolí. I malými střípky můžeme pomoci seniorům prožít stáří, jaké bychom si v budoucnu přáli sami pro sebe.

Stárnutí společnosti je fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior. Představy, které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní senioři představují velmi heterogenní skupinu čítající téměř dva miliony osob, a její různorodost do budoucna ještě posílí.

Příprava na stárnutí společnosti by měla být chápána jako aktuální celospolečenské téma. Měli bychom zahájit diskuzi o přípravě na stárnutí společnosti jako celku a zahrnout tam obyvatele všech věkových kategorií.

Výstavu najdete do konce srpna 2022 na Slovanském ostrově poblíž našeho loňského projektu - haptického modelu Pražského hradu.

EDIT: Bohužel část výstavy bylo na Slovanském ostrově neznámými vandaly poničeno a odcizeno. Naštěstí zbytek výstavy se podařilo přesunout na další lokaci. V měsíci září ji najdete na Karlově náměstí na Praze 2.

Tento projekt vznikl ve spolupráci s Nadací Krása pomoci a za podpory Městské části Praha 1 a Městské části Praha 2.