Oslava výročí Rotary

6. 3. 2022 | Zlín

Zlínský Rotary klub si v minulém týdnu připomínal výročí založení světového hnutí Rotary. V rámci této příležitosti při svém pravidelném setkání v Baťově vile podpořil organizaci pomáhající při péči o děti s poruchou autistického spektra. Z rukou letošního prezidenta klubu Vladimíra Poláška přebrala předsedkyně spolku Za sklem paní Marta Pečeňová šek na 20 tisíc korun.

Více informací