Seminář Nadace Rotary

7. 9. 2022 | Distrikt 2240
Datum konání
12. 11. 2022
Dne 12.11. 2022 se uskuteční seminář Nadace Rotary. Jedná se o každoroční kvalifikační seminář, na kterém jsou členové informováni o novinkách v Nadaci a v rámci workshopu si sdílí informace k distriktním grantům a projektům. Kuby, jejichž zástupci se semináře účastní, mohou v rotariánském roce 2023-2024 realizovat granty s podporou Nadace. Seminář bude letos společný pro celý distrikt a proběhne na platformě Zoom, registrace bude možná online do 6.11.2022
Bližší informace budou zaslány prezidentům a sekretářům klubu v průběhu září.